Cross-sectorale werkgroepen

Om de ontwikkelingen in de zeewiersector te versnellen van binnenuit, hebben we verschillende werkgroepen opgezet. Het doel van deze werkgroepen is om de cross-sectorale uitdagingen die er zijn, te agenderen en aan te pakken. Van wet- en regelgeving voor meervoudig ruimtegebruik, tot etikettering op voedselproducten: welke drempels liggen er en hoe nemen we die weg?

Als jij je wilt aansluiten bij een van de werkgroepen, neem dan even contact met ons op.

Werkgroepen

Multi-use werkgroep

Hoe combineren we wind, wier en meer? Samen met windparkeigenaren en andere zeeondernemers, verkent deze werkgroep de mogelijkheden, risico’s en oplossingen tot meervoudig ruimtegebruik op de Noordzee. Dit beperkt zich niet tot zeewierboerderijen alleen, maar ook andere combinaties, zoals: schaal- en schelpdierteelt, krabbenkooien en zonne-energie.

Cultivation werkgroep

Hoe ontwikkelen we goede startmaterialen binnen de ecologische grenzen? Het bewerkstelligen van hoogwaardige startmaterialen voor zeeboeren binnen de ecologische grenzen van de Noordzee, is een vak apart. Deze werkgroep buigt zich over de vragen en uitdagingen op het gebied van ecologische impact van zeewierteelt, de zeewiersoorten die wel/niet geschikt zijn voor de Noordzee (zonder risico’s voor het lokale ecosysteem) en goede zeewierzaden.

Feed werkgroep

Hoe integreren we (vee)voeder(additieven) in de markt? Deze werkgroep focust zich op de uitrol van zeewier als voederadditief in de Nederlandse veehouderij. Tegen welke zaken lopen zeewierproducenten en veehouders aan? Hoe kunnen we die markt steviger neerzetten?

Food werkgroep

Hoe werken we toe naar veilig, smaakvol zeewier? Deze werkgroep heeft als doel om toe te groeien naar herkenbaar, veilig, smakelijk en hoge kwaliteit zeewier en zeewierproducten. Door voedselveiligheid en kwaliteit te monitoren en vergroten van acceptatie bij de consument, werken we hier aan het vergroten van de zeewier als voedselmarkt.  

Research werkgroep

Welke relevante onderzoeken lopen er momenteel? Onderzoek naar zaken die gerelateerd zijn aan multi-use zeeboerderijen is in volle gang. Wat loopt er allemaal op het gebied van zeewiersoorten, biodiversiteit, windpark impact, enzovoort? Hier houden de leden elkaar op de hoogte van de laatste en aankomende onderzoeksprojecten. Uitkomsten kunnen (toekomstige) zee ondernemers van pas komen.