Thematische werkgroepen

Om de ontwikkelingen in de zeewiersector te versnellen van binnenuit, hebben we verschillende werkgroepen opgezet. Het doel van deze werkgroepen is om cross-sectorale uitdagingen te agenderen en aan te pakken. Van wet- en regelgeving voor meervoudig ruimtegebruik, tot etikettering op voedselproducten: welke drempels liggen er en hoe nemen we die weg?

Wil jij aansluiten bij een werkgroep? Neem dan contact met ons op.

Werkgroepen

Multi-use werkgroep

Hoe combineren we wind, wier en meer? Samen met windparkeigenaren en andere zeeondernemers, verkent deze werkgroep de mogelijkheden, risico’s en oplossingen tot meervoudig ruimtegebruik op de Noordzee. Dit beperkt zich niet tot zeewierboerderijen alleen, maar ook andere combinaties, zoals: schaal- en schelpdierteelt, krabbenkooien en zonne-energie.

Cultivatie werkgroep

Hoe ontwikkelen we hoogwaardige uitgangsmaterialen binnen ecologische grenzen? Deze werkgroep pakt problemen en uitdagingen aan rondom de beschikbaarheid en ontwikkeling van hoogwaardige uitgangsmaterialen. Daarnaast houdt de groep zich bezig met kennisontwikkeling over zeewierteelt, om de ambitie van 500 km2 Multi-Use zeeboerderijen in de Noordzee te kunnen realiseren. Dit omvat ook het bespreken van zeewiersoorten en de ecologische grenzen van de Noordzee.

Feed werkgroep

Hoe integreren we (vee)voeder(additieven) in de markt? Deze werkgroep focust zich op de uitrol van zeewier als voederadditief in de Nederlandse veehouderij. Tegen welke zaken lopen zeewierproducenten en veehouders aan? Hoe kunnen we die markt steviger neerzetten?

Food werkgroep

Hoe werken we toe naar veilig, smaakvol zeewier? Deze werkgroep heeft als doel om toe te groeien naar herkenbaar, veilig, smakelijk en hoge kwaliteit zeewier en zeewierproducten. Door voedselveiligheid en kwaliteit te monitoren en vergroten van consumentenacceptatie, werken we aan het vergroten van de zeewier binnen de voedselmarkt.  

Research werkgroep

Welke relevante onderzoeken lopen er momenteel? Onderzoek naar zaken die gerelateerd zijn aan multi-use zeeboerderijen is in volle gang. Welke onderzoeken zijn er gaande op het gebied van zeewiersoorten, biodiversiteit of windpark impact? En wat zijn de resultaten? Binnen deze werkgroep houdt men elkaar op de hoogte van huidige en aankomende onderzoeksprojecten.