Stem op Noordzeeboerderij Scheveningen

Stichting Noordzeeboerderij werkt aan duurzame zeewierteelt op zee. Dit doen we bijvoorbeeld door het opzetten van proefboerderijen waar ondernemers en bedrijven ervaring kunnen op doen. We werken momenteel aan een locatie voor Den Haag / Scheveningen. En willen hier een eerste zeewierproef te doen. Hiervoor doen we mee aan de wedstrijd De Haagse Vernieuwers van Gemeenten Den Haag en zijn in de running voor €35.000,-. Hierbij hoort ook een stemming welke voor een significant deel meetelt in de beoordeling.

Support de Noordzeeboerderij met jou stem!