Samenwerking voor een multifunctionele Noordzee

Op donderdag 20 oktober was de Noordzeeboerderij gastheer van de tweede  Nederlands-Vlaamse zeewierbijeenkomst. Vorig jaar werd de eerste editie gehouden in Oostende. Tijdens de tweede bijeenkomst was er volop aandacht voor de koppeling tussen zeewier, windenergie, visserij en andere activiteiten, onder het thema ‘de Multifunctionele Noordzee’. In verschillende interactieve sessies werden de stappen besproken voor intensievere samenwerking. Dit is hard nodig om de ontwikkelingen op zee te versnellen. Met ruim 80 bezoekers was de tweede Nederlands-Vlaamse zeewierbijeenkomst dan ook een groot succes!

Tijdens de bijeenkomst presenteerden 12 initiatieven rondom zeewierteelt en multifunctioneel gebruik van de Noordzee een update over hun voortgang. Hieruit bleek dat er, in zowel Nederland als Vlaanderen, veel interessante ontwikkelingen gaande zijn, maar dat deze nog te vaak parallel lopen. Tussen de twee buurlanden is nog winst te behalen in de afstemming en samenwerking van initiatieven.

De Nederlands-Vlaamse zeewierbijeenkomst werd afgesloten met een paneldiscussie tussen stakeholders uit aquacultuur, wind, natuur, visserij en beleid. In de paneldiscussie werd het belang van een multifunctionele Noordzee benadrukt. Bijvoorbeeld door integrale teelt van o.a. zeewier en mosselen op inclusieve wijze met de natuur. Voor windparken zal medegebruik in toenemende mate een belangrijk onderdeel worden van de ‘license to operate’. De vormgeving van een multifunctionele Noordzee blijft een open vraagstuk. Windparken bieden kansen voor voedselwinning op zee door de combinatie met bijvoorbeeld zeewierteelt. Anderzijds gaat dit mogelijk ten koste van visgebieden. Samenvattend zien stakeholders een rol voor zowel visserij, wind en zeewier op de multifunctionele Noordzee. Als belanghebbenden zullen we samen in dialoog moeten blijven over een constructieve invulling hiervan. De Noordzeeboerderij faciliteert deze dialoog middels het Zeewierplatform en faciliteert waar nodig ook ruimte voor pilots, onderzoek en opschaling van offshore innovaties rondom medegebruik op het North Sea Innovation Lab.