Zeewierinstallatie op zee overvaren

Den Haag - Sinds 2014 is Stichting Noordzeeboerderij aan het werk voor zeewierboerderijen op de Noordzee. Zeewier is duurzaam voedsel voor mens, dier en plant. Onder meer door samenwerking op land met zo’n 90 organisaties maar ook op de Noordzee - met het North Sea Innovation Lab (NSIL). Dit is een testlocatie op 12 kilometer uit de kust van Scheveningen. Bij pionieren hoort ook tegenslag zo merkte Noordzeeboerderij deze week nog, twee schepen voeren dwars door het gebied heen. De stichting roept schippers op zorgvuldig om het innovatie lab heen te varen.

Afgelopen woensdag werd de Noordzeeboerderij door de Kustwacht geattendeerd op het feit dat een schip door dit gebied was gevaren. Het offshore innovatie lab is niet toegankelijk voor scheepvaart en is daartoe afgezet met vaarwegmarkering van Rijkswaterstaat en zodanig aangegeven op de laatste digitale kaarten. Ondanks deze markeringen is afgelopen woensdag dwars door de pilotinstallatie heengevaren, deze is daardoor zwaar beschadigd en zijn er meerdere teeltlijnen met zeewieren afgescheurd. Het zeewier heeft licht nodig om te groeien daartoe ligt de ‘boerderij’ dan ook dicht tegen het wateroppervlak. Een week eerder was het ook al raak bij de zeewierpioniers, toen voer een groot vrachtschip van meer dan 100 meter door het gebied heen dat zo’n 600ha (6km2) groot is. De geschatte schade is meer dan 10.000 euro. Ondanks deze schade is de installatie veilig. Er worden herstelwerkzaamheden gepland door Noordzeeboerderij om de ‘boerderij’ weer 100\% productief te hebben.

Foto boven: Pilotinstallatie met ontbrekend middendeel op North Sea Innovation Lab voor Scheveningen.

Op het NSIL kunnen meerdere pilots en onderzoeken tegelijkertijd gehuisvest worden. Deze zomer komt er een pilot met drijvende zonnepanelen, start een Europese test met zeewier gecombineerd met mosselzaad-invang en begint mogelijk een proef met kreeften- en krabbenkooien. In totaal is er op het North Sea Innovation Lab ruimte voor 6 pilots. De locatie is vergund voor een periode van 10 jaar.

Aankomende periode zullen er herstelwerkzaamheden moeten worden uitgevoerd want de testlocatie is belangrijk voor onder andere onderzoek naar de toegevoegde waarde van zeewierteelt voor het Noordzee-milieu, voedsel- en grondstoffenproductie en lokale bedrijvigheid. De visie van Noordzeeboerderij is dat er gemengde boerderijen op zee komen voor energie (wind en/of zon), voedsel (zeewieren en scheldieren) en natuur. Het is de ambitie vanuit de zeewiersector om vanaf 2030 op 500km2 multifunctionele zeeboerderijen binnen windparken te ontwikkelen. Dat staat gelijk aan 25\% van de windparken op zee die in 2030 werkend zijn.

Voor vragen vanuit de pers kunt contact opnemen met Koen van Swam (06-53526089)