Duurzame opschaling zeewierboerderijen wordt mogelijk met Eco-Anker

Vandaag, op de Dag van de Duurzaamheid, klinkt het startschot voor een nieuwe samenwerking voor duurzame opschaling van zeewierboerderijen met natuurversterkende ankers. Opschaling van zeewierboerderijen is nodig om aan de hoge verwachtingen van zeewier te voldoen, duurzame opschaling is daarbij een voorwaarde om de zee te versterken. Met steun van de AFAS Foundation zet Stichting Noordzeeboerderij hier een volgende stap in door het verankeringssysteem voor zeewierboeren te verduurzamen.

Zeewier is een hot topic. National Geographic [i] rapporteerde onlangs nog over de hoe zeewier kan bijdragen aan het klimaatprobleem, gebaseerd op een groeiende reeks onderzoeken naar de rol die zeewier daarin speelt. Daarbij is zeewier een voedzaam en veelzijdig gewas en kan voor meerdere toepassingen gebruikt worden, stond onlangs nog in het Financieel Dagblad [ii]. Onze koude Noordzee is zeer geschikt voor zeewierteelt, mits we dat in gecontroleerde mate en in balans met de zee doen, aldus Marnix Poelman van Wageningen Universiteit [iii]. Duurzame opschaling dus. Het maken van slimme combinaties tussen groene initiatieven - zoals windenergie, schaal- en schelpdierenteelt, zonne-energie – is daar onderdeel van om de zee te versterken. Maar slimme combinaties alleen is niet genoeg: voor duurzame opschaling zijn ook duurzame technieken en materialen noodzakelijk.

Het telen van zeewier is van zichzelf al een vrij duurzaam proces. Zo is er bijvoorbeeld geen landoppervlakte en geen vers water nodig om het zeewier te laten groeien. Maar bij het telen van zeewier in zeewierboerderijen komen ook teelt- en oogstmaterialen kijken. Denk aan de lijnen waaraan het zeewier groeit, de schepen waarmee de oogst plaats vindt en de ankers op de bodem van de zee. Hoe duurzamer deze materialen zijn, hoe duurzamer de zeewierboerderijen kunnen worden opgeschaald. Het nog te ontwikkelen Eco-Anker maakt daar een essentieel onderdeel van uit. Het concept gaat uit van een natuurinclusief verankeringssysteem dat het ecosysteem niet belast. Het doel van het project is om het eerste succesvolle ‘Eco-Anker’ te ontwikkelen dat in een later stadium beschikbaar komt voor huidige en toekomstige zee(wier)boeren.

Het Eco-Anker project bestaat uit twee fases. Fase één richt zich op de haalbaarheid van het ontwikkelen van het Eco-Anker door onderzoek te doen naar geschikte materialen en het mogelijke ontwerp. Aan het eind van deze fase wordt, op basis van de uitkomsten, een eerste prototype gebouwd. In fase twee wordt dit prototype offshore getest, dus in de Noordzee, om onder andere weerbaarheid van het ontwerp te testen. In een vervolgtraject zal gekeken worden naar mogelijke productie van deze Eco-Ankers en deze beschikbaar te stellen voor huidige en toekomstige zee(wier)boeren. Op die manier werken we aan duurzame zeeboerderijen op de hele Noordzee.

Kijk voor meer informatie bij onze projecten of ga naar de AFAS Foundation website. 


[ii] Financieel Dagblad, 12 september, Akkers onder Water (In Beeld) door Marjolein Luiken

[iii] PZC, 14 augustus 2019, https://www.pzc.nl/zeeuws-nieuws/wur-rijk-schat-kansen-voor-grootschalige-teelt-zeewier-op-noordzee-te-optimistisch-in~aba2d982/?referrer=https://www.google.com