Op naar Parijs! Voor Europese normen voor algen

Croissants, Eiffeltoren en algen? Ja! Deze week waren we in Parijs voor het bespreken van toekomstige Europese normen voor algen en algenproducten. Onderzoekers, ondernemers en andere belanghebbenden kwamen bijeen om de inhoud van verschillende technische rapporten en toekomstige Europese normen voor algen (producten) te bespreken. Als St. Noordzeeboerderij zijn wij actief in één van de werkgroepen, als waardevolle vertegenwoordiging van de (Nederlandse) zeewiersector.

Binnen de Technische Commissie algen en algenproducten van de Europese Commissie voor Standaardisatie (CEN), namen we deel aan het gesprek over (mogelijke) toekomstige normen voor zeewieren en microalgen. In verschillende werkgroepen - zoals terminologie, productiviteit, voedsel en diervoeder en producttestmethoden - bespreken experts uit heel Europa welke toekomstige normen vereist zijn en welke informatie deze moeten bevatten.

Op maandag waren Marlies en Lotte aanwezig in de werkgroepvergadering over specificaties voor toepassingen in de voedings- en voedersector. In deze werkgroep wordt een technisch rapport gegenereerd: het geeft een overzicht van bestaande kennishiaten en doet aanbevelingen voor toekomstige normen. De afgelopen maanden hebben verschillende leden van het Zeewierplatform input geleverd voor dit document, dat Marlies en Lotte tijdens mee de vergadering in hebben genomen. Het definitieve technische rapport zal eind 2020 klaar zijn en zal een leidraad zijn voor de actuele normen voor algen en op algen gebaseerde producten voor voedsel en diervoeder.

Op dinsdag vond een plenaire vergadering van de Technische Commissie plaats. Hier kwamen alle verschillende werkgroepen samen om de voortgang van het comité te bespreken. Sinds de bijeenkomst in Parijs is de conceptstandaard voor algenidentificatie gedeeld en staat deze nu open voor commentaar. Andere concept-normen voor productiviteit en monsterbehandeling volgen binnenkort. De algenstandaard voor termen en definities was al eerdr becommentarieerd, daar is een definitieve versie binnenkort te verwachten. Technische rapporten over cosmetische toepassingen, farmaceutische toepassingen en chemicaliën en biobrandstoffen zijn nog in ontwikkeling.

Als u meer wilt weten over deze onderwerpen, neem dan contact op met Lotte via lotte@noordzeeboerderij.nl