Natuurinclusieve zeewierteelt te gast bij toekomstige windparken op zee

Een nieuwe samenwerking tussen de offshore windindustrie en natuurinclusieve zeewierteelt zet een concrete stap richting het realiseren van Multi-use zeeboerderijen. Ørsted en Stichting Noordzeeboerderij ondertekenden een intentieverklaring waarin beide partijen aangeven samen toe te willen werken naar ‘ankersystemen in combinatie met natuurontwikkeling binnen multi-use systemen'. Stichting Noordzeeboerderij nam het initiatief voor de samenwerking omdat zij momenteel werkt aan een prototype van een natuurinclusief verankeringssysteem: het Eco-anker, toepasbaar binnen offshore windparken voor meerdere multi-use doeleinden. Ørsted ziet het belang om natuurinclusieve multi-use concepten te verkennen gelet op de verwachte toename van windparken op zee. De letter of intent markeert de eerste stap om dat mogelijk te maken.

Het Eco-anker project, ondersteund door de AFAS Foundation, is van belang voor het duurzaam opschalen van de zeewierproductie in Nederland. Op dit moment vindt zeewierproductie op de Noordzee nog plaats op pionierende schaal. De ambitie is echter om te groeien naar 500 km2 natuurinclusieve zeewierteelt binnen windparken in 2030. Door binnen windparken te zeewier te telen, maak je meervoudig gebruik van dezelfde ruimte. Daarmee is dit is een goed voorbeeld van een Multi-use zeeboerderij. Binnen dit soort boerderijen zijn ecologische randvoorwaarden cruciaal voor het ontwikkelen van toekomstbestendige productieactiviteiten. De ideale Multi-use zeeboerderij zoekt dan ook de synergie tussen natuurontwikkeling, voedsel- en energieproductie.
Het Eco-anker project draagt specifiek bij aan die synergie door een veilig ankersysteem te ontwikkelen dat natuurversterkende elementen bevat. Het is de bedoeling dat het uiteindelijke design van dit ankersysteem voor meerdere multi-use activiteiten kan worden gebruikt, zoals natuurinclusieve zeewierteelt maar ook mosselkweek of drijvende zonnepanelen.

Ørsted is de eerste windparkeigenaar die zijn steun voor deze ontwikkeling uitspreekt. Ze geven aan dat wanneer de eerste testen met het prototype succesvol zijn, zij graag onderzoeken of een combinatie van verankeringen voor multi-use systemen en Eco-ankers ’in onze strategie passen voor natuurinclusieve oplossingen in offshore windparken', aldus de intentieverklaring. Deze positieve houding laat zien dat er belangstelling is voor deze innovatieve, multi-use wijze van boeren op zee; een belangrijke mijlpaal voor de zeewiersector. Het is te verwachten dat andere windparkeigenaren het voorbeeld van Ørsted zullen volgen aangezien de behoefte aan multi-use activiteiten op de Noordzee toeneemt. Het Eco-anker prototype is later dit jaar klaar voor de eerste testen. Het prototype zal eerst op het offshore North Sea Innovation Lab getest worden, voordat zij binnen een offshore windpark wordt getest.

Voor meer informatie over dit project, ga naar onze projectpagina
Foto via Ørsted (Burbo Bank windpark)