Zeewier voor een groene wereld

Wij geloven dat zeewier een van de deeloplossingen in de uitdagingen rondom klimaatverandering. Het is een veelzijdig gewas en een van de meest duurzame gewassen qua teelt. Zeker als we zeewier slim combineren met windenergie in windparken en mogelijk zelfs andere groene initiatieven. Wij zien dit meervoudig ruimtegebruik terug in zogenaamde multi-use zeeboerderijen: de optimale synergie tussen voedsel, natuur en energie op de Noordzee. Een groene, lokale industrie; goed voor de aarde, goed voor de mens.

Multi-use zeeboerderijen op de Noordzee

Een multi-use zeeboerderij die de optimale synergie tussen voedsel, natuur en energie realiseert. Een natuurinclusieve boerderij dat zeewierteelt, windenergie, zonnepanelen, en schaal- en schelpdieren combineert. Zo maken we een slimme combinatie van groene initiatieven en dus de hoogst mogelijke impact.

Onze ambitie

  • In het jaar 2030 functioneert
  • 25% van alle Nederlandse windparken als multi-use zeeboerderij
  • Dat komt neer op ongeveer 500km2
  • met een geschatte opbrensgt van 10 miljoen ton vers zeewier

Download our roadmap »

Hoe komen we daar?

Werken aan een groene wereld met zeewier klinkt misschien simpel, maar is vrij complex. Er zijn verschillende stakeholders, belangen en krachtenvelden. Om gefocused te werk te gaan, werken wij daarom vanuit 3 prioriteiten die wij cruciaal achten voor succesvolle zeewierteelt in Nederland. Lees er alles over op onze prioriteiten pagina.