Gezonde markten

Hoe vergroten we het marktpotentieel van Nederlands zeewier? De meerwaarde van Nederlands zeewier zit hoofdzakelijk in veilige, hoogwaardige, kwalitatieve, lokale en transparante zeewierproductie volgens EU-standaarden. Hoewel de Europese zeewiermarkt momenteel nog klein is, groeit de wereldwijde vraag naar zeewier jaarlijks met 9%. Als we die groeipotentie goed weten te benutten, hebben Nederlandse zeewierondernemers daar baat bij, maar ook alle klanten van zeewierproducten zoals: koks, productontwikkelaars, melkveehouderijen, de land- en tuinbouw sector, chemici, technici, energiebedrijven en consumenten. 

Wat is daarvoor nodig? 

 • Ontwikkel standaarden voor de veiligheid en kwaliteit van zeewierproducten
 • Breng in kaart wat de markttrends en -ontwikkelingen zijn
 • Vergroot het bestaande marktpotentieel van Nederlands zeewier in binnen- en buitenland. 
 • Creëer een positieve(re) houding van Nederlandse consument aangaande Nederlands zeewier en zeewierproducten
 • Vind nieuwe mogelijkheden voor Nederlands zeewier op de markt, zowel in binnen - als buitenland. 
   

Wat doen we al op dit gebied? 

 • NEN/CEN developments
 • Pilot Food Safety
 • Bio4safe
 • ValgOrize
 • Thesis LCA
 • Working Group Food
 • Working Group Feed
 • ProSeaweed