De beste technologieën

Wat zijn de beste teelt- en verwerkingstechnieken voor huidige en toekomstige zeeboeren? Om als zeeboerderij rendabel te kunnen zijn, heeft een boer high-tech machines en management systemen nodig om een zo hoge mogelijke opbrengst te halen. Om die high-tech systemen te ontwikkelen en beschikbaar te maken voor zeeboeren, zullen onderzoekers, engineers, technici, ICT-ers moeten samenwerken. Op die manier werken we toe naar een gevaloriseerde en geautomatiseerde Noordzee-industrie naar Nederlands ontwerp.

Wat is daarvoor nodig? 

 • Meer geautomatiseerd telen voor real-time monitoren en bijsturen
 • Het ontwikkelen van lange-afstand-monitoringssystemen om kosten en veiligheidsrisico’s te minimaliseren
 • Uitvoeren van onderzoek en ontwikkelen van prototypes voor grootschalige teelt- en verwerkingstechnieken
 • Natuurinclusieve, robuuste systemen ontwikkelen die geschikt zijn voor de offshore (open zee) omgeving en het ecosysteem
 • Deze technieken op kosteneffectieve wijze make, ook voor een startende zeeboer
 • Uitvoeren van ‘Strategic Environmental Impact Analysis’ om de klimaatimpact te berekenen

 

Wat doen we al op dit gebied? 

 • Project Impaqt  
 • Akkerbouw op zee TCS
 • Samenwerking Gemeente Den Haag ‘North Sea Innovation Lab’
 • Research Ecological Impacts on NSIL (part of ProSeaweed)
 • Werkgroep Cultivation & Breeding
 • ProSeaweed