Akkerbouw op Zee

Waar gaat het project over?

Het bouwen van 'turn-key' zeeboerderijsystemen voor de huidige en toekomstige zeewierboeren. Dit project is een spin-off van een samenwerking van het consortium Technisch Cluster Scheveningen over zeewierproductie- en zeewiercultivatiesystemen.

Waarom is dit van belang?

Dit project is bedoeld om de startende zeewierboer te ontzorgen door commercieel rendabele productiesystemen te ontwikkelen. Momenteel heeft een startende zeewierboer allerlei rollen tegelijk: zeeboer, projectmanager, ingenieur, zaadspecialist, ondernemer en logistiek manager. Door startmaterialen te ontwikkelen die gebruiksklaar zijn, kunnen we een deel van die rollen overnemen of versimpelen. Een gebruiksklare zeeboerderij ontzorgt de zeeboer en laat hem/haar volledig focussen op wat het meest belangrijk is.

Wat zijn de doelstellingen?

  • Het opleveren van een gebruiksklaar productiesysteem
  • Het opleveren van zaai- en oogstmachines die gehuurd kunnen worden door alle zeeboeren
  • Het lesgeven/ opleiden van (junior) specialisten en hen uitrusten met capaciteiten en middelen om een zeewierboerderij te starten.

Wat doen wij in dit project?

Stichting Noordzeeboerderij test prototypes van deze productiesystemen om te onderzoeken welk systeem optimaal is voor zeewiercultivatie.

Wat zijn de resultaten?

  • Ontwikkeling van SMAC-systeem (Scalable Macro-Algae Cultivation system) 
  • Herontwikkeling van SMAC tot het vernieuwde SMAC 2.A systeem
  • Optimaliseren van SMAC 2.A tot het prototype van SMAC 3.0

Dit project past binnen onze prioriteiten…

Teelt & technologie

Welke andere partijen zijn betrokken bij dit project?

Algeamech, BOEG Nautic, Noordzee charters, CIV Den Oever

Financiering: €63.000
Partners: 5  
Periode: 09/2018 – 08/2020 
Contact: Eef 
Website: n.a