Akkerbouw op Zee

Waar gaat het project over?

Het bouwen van 'turn-key' zeeboerderijsystemen voor de huidige en toekomstige zeewierboeren. Dit project is een spin-off van een samenwerking van het consortium “Technisch Cluster Scheveningen” over zeewierproductie- en zeewiercultivatiesystemen.

Waarom is dit van belang?

Dit project ontzorgt de startende zeewierboer door het ontwikkelen van commercieel rendabele productiesystemen. Momenteel heeft een startende zeewierboer allerlei rollen tegelijk: projectmanager, boer, ingenieur, zaadspecialist, ondernemer en logistiek manager. Als alle benodigde materialen, technologieën en diensten in één gebruiksklare zeeboerderij gecombineerd kunnen worden, ontzorgen we de zeeboer én kan hij/zij gelijk aan de slag.

Wat zijn de doelstellingen?

  • Het opleveren van een gebruiksklaar productiesysteem
  • Het opleveren van zaai- en oogstmachines welke gehuurd kunnen worden
  • Het lesgeven/ opleiden van (junior) specialisten, door hen uit te rusten met zowel capaciteiten als de middelen om een zeewierboerderij te starten

Wat is de rol van de Noordzeeboerderij in dit project?

De Noordzeeboerderij test prototypes van deze productiesystemen om te onderzoeken welk systeem optimaal is voor zeewiercultivatie.

Wat zijn de resultaten?

  • Ontwikkeling van SMAC-systeem (Scalable Macro-Algae Cultivation system) 
  • Herontwikkeling van SMAC tot het vernieuwde SMAC 2.A systeem
  • Optimaliseren van SMAC 2.A tot het prototype van SMAC 3.0

Dit project past binnen onze prioriteiten…

Teelt & technologie

Welke andere partijen zijn betrokken bij dit project?

Algeamech, BOEG Nautic, Noordzee charters, CIV Den Oever

Financiering: €63.000
Partners: 5  
Periode: 09/2018 – 08/2020 
Contact: Eef 
Website: n.a 

Photo: by Noordzeeboerderij