Aquacultuur Atlas

Waar gaat het project over?

De Atlas helpt bij het kiezen van een geschikte locatie voor ‘offshore’ zeewierteelt op de Noordzee. Door middel van dit project en de digitale Atlas worden de vele kansen die zeewierteelt op de Noordzee biedt onder de aandacht gebracht bij ondernemers en investeerders. 

Waarom is dit van belang?

De zeewiersector in Nederland is nog behoorlijk jong. De meeste zeewierboeren die afgelopen jaren begonnen zijn, zijn kleine producenten die ‘nearshore’ opereren. Om de groei van de sector te stimuleren en om de positieve impact van zeewier te vergroten, is het opschalen van de sector van groots belang. Hiervoor zijn de ‘offshore’ gebieden cruciaal, omdat deze in Nederland een stuk groter zijn dan de ‘nearshore’ gebieden.

Om de zeewierondernemers en investeerders te enthousiasmeren en om de vele mogelijkheden van offshore zeewier teelt aan het licht te brengen, hebben Stichting Noordzeeboerderij, Deltares en Informatiehuis Marine de eerste stappen gezet bij het ontwerpen van een Aquacultuur Atlas. Deze atlas is een interactieve kaart waarmee ondernemers en investeerders de kans hebben om zelf te zien welke locaties geschikt zijn voor zeewierteelt op zee!

Wat zijn de doelstellingen?

  • Onderzoek de relevante factoren voor mogelijke teeltlocaties, zoals temperatuur, stroomsnelheid, aanwezigheid van nutriënten, diepte en ruimtelijke ordening.
  • Integreer deze gegevens in een online, interactieve digitale kaart van de Noordzee die laat zien welke gebieden mogelijk geschikt zijn voor de zeewierteelt.
  • Ontwerp een offline poster van de Atlas om deze te delen met stakeholders en om bewustwording te creëren over ‘offshore’ zeewierteeltmogelijkheden

Wat doen wij in dit project?

Stichting Noordzeeboerderij ondersteunde de uitvoering van het project, samen met Deltares en Informatie Huis Marien, bij het verzamelen van de gegevens (door interviews met experts) en data analyses. Het is nog de ambitie om  op termijn een ​uitgebreide kaart te ontwikkelen die verder gaat dan de Nederlandse Noordzee, zoals beschutte gebieden en de Belgische Noordzee.

Wat zijn de resultaten?

De online, interactieve kaart is klaar en beschikbaar via de website of Informatiehuis Marien (2017); de poster van de Atlas is klaar en kan hieronder worden gedownload (2017).

Ga naar interactieve atlas Download poster 

Sinds de oplevering van de projectresultaten in 2017 zijn bij kennisinstellingen nieuwe inzichten verkregen ​​over het teeltpotentieel van zeewier in de Nederlandse Noordzee. Lees bijvoorbeeld het persbericht van de WUR in 2019.

Dit project past binnen onze prioriteiten...

Productielocaties & Markten en toepassingen

Welke andere partijen zijn betrokken bij dit project?

Deltares & Informatiehuis Marien

Financiering: n.v.t
Partners: 3
Periode: 01/2017 - 12/2017
Contactpersoon: Koen van Swam