Bio4safe 

Waar gaat het project over?

Het verminderen van water- en mestgebruik in Europese tuinbouw door het toepassen van commercieel beschikbare biostimulanten (ook o.b.v. zeewier) en het mest- en watergebruik te monitoren met innovatieve plantsensoren.

Waarom is dit van belang?

Met de verwachte toename van waterschaarste door klimaatverandering en het ecologische debat over de (negatieve) effecten van overbemesting van ons land, staat het gebruik van water en mest in de tuinbouw onder druk. Biostimulanten staan bekend om hun positieve effecten op beide aspecten en bieden mogelijk uitkomst. Dit Europese project onderzoekt de rol van biostimulanten en werkt op die manier mee aan het gezonder maken van de grond op grote schaal en het verminderen van zoetwatergebruik in de Europese tuinbouw. Zeewier is een van de biostimulanten in dit project dat in het verleden positieve resultaten liet zien.

Wat zijn de doelstellingen?

  • Verminderen van zoetwatergebruik met 20% bij het verbouwen van tuinbouwgewassen
  • Verminderen van mestgebruik met 10% bij het verbouwen van tuinbouwgewassen
  • Ontwikkelen van een protocol voor beleidsmakers over de impact die biostimulanten hebben op planten aangaande opname van meststoffen en water
  • Uitvoeren van een marktstudie waarin de commerciële potentie van biostimulanten gebaseerd op zeewier wordt berekend, voor zeewierteelt bedrijven in de regio

Wat doen wij in dit project?

Stichting Noordzeeboerderij leidt de marktstudie die de commerciële potentie van zeewier als biostimulant bekijkt. Daarnaast, delen wij de onderzoeksresultaten in een breder perspectief, zodat ondernemers de mogelijkheid hebben deze kennis te implementeren in de praktijk.                                                                   

Wat zijn de resultaten?

  1. Biostimulanten marktstudie (Fase I)
  2. Biostimulanten marktstudie (Fase II)
  3. Het potentieel van lokale zeewierproductie (2018)
  4. Stakeholder identificatie en beoordeling (2019)
  5. Doelen en strategie ter verhoging van gebruik van zeewierbasis-biostimulanten (2019)

Dit project past binnen onze prioriteiten…

Markten & toepassingen

Welke andere partijen zijn betrokken bij dit project?

Proeftuin Zwaagdijk (NL), PCS (NL), UGent (BE), NIAB EMR (UK), Dove Associates (UK), Pôle Légumes Région Nord (FR), Yncréa Hauts de France, établissement ISA Lille (FR)

Financiering: €3.2 million for 4 years
Steun:  Europese Unie | Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO)
Partners: 8 organizations from 3 different  EU countries  
Periode: 01/08/2017  - 31/07/2021 
Contact: Marlies
Website: https://www.interreg2seas.eu/nl/bio4safe
Video: https://www.youtube.com/watch?v=IgAnHqWV5co 
 

Photo header: Proeftuin Zwaagdijk