Eco-anker: duurzaam opschalen

Waar gaat het project over?

Om de zeewiersector duurzaam op te kunnen schalen, ontwikkelen we binnen dit project een duurzaam anker voor alle toekomstige zeewierboerderijen. Het anker houdt de boerderij op zijn plek, is natuurvriendelijk en gebouwd van veilige materialen voor op zee.

Waarom is dit van belang?

Gelet op de huidige uitdagingen rondom voedselproductie en klimaatverandering, is het nodig dat de Nederlandse zeewiersector groeit: qua zeewierproductie, aantal productielocaties, technologische ontwikkelingen en qua afzetmarket voor Nederlands zeewier. Door te groeien als sector kunnen we de positieve impact maken die we voor ogen hebben. Voor die positieve impact is het van cruciaal belang dat die sectorgroei op een duurzame manier gebeurt; die rekening houdt met zijn omgeving in plaats van de rekening te leggen bij de omgeving. Zo houden we de zee, natuur en sector gezond. Dat vraagt ook om duurzame materialen bij de zeewierteelt zelf, zoals de ankers van de zeeboerderij. Zonder ankers, geen zeeboerderij: het is een essentieel onderdeel van de zeewierteelt op de Noordzee en daarmee een voorwaarde voor de toekomst van onze zeewiersector.

Wat zijn de doelstellingen?

  • Ontwikkelen en ontwerpen van een natuurvriendelijk Eco-Anker, gebaseerd op de meest recente onderzoeken en inzichten
  • Bouwen van een eerste prototype en testen in een offshore omgeving
  • Betrekken van maatschappij bij Nederlandse zeewierteelt en zeeboerderijen om draagvlak te vergroten

Wat doen wij in dit project?

Stichting Noordzeeboerderij is trekker van dit project; we doen onderzoek naar de designvoorwaarden van zee-ankers en coördineren de ontwikkeling van het prototype in samenwerking met anderen. Daarnaast werken we op verschillende manieren aan het vergroten van het maatschappelijk draagvlak voor Nederlands zeewier en zeeboeren.

Wat zijn de resultaten?

Fase 1 is net gestart. Binnen deze fase focussen we op de haalbaarheid (onderzoek & ontwerp) van het Eco-Anker. Fase 2 richting zich op de test van het prototype in een offshore omgeving.

Dit project past binnen onze prioriteiten…

Productielocaties, Teelt & technologie, Market & toepassingen

Welke andere partijen zijn betrokken bij dit project?

Dit project wordt gesteund door de AFAS Foundation. Voor het ontwerp en de ontwikkeling van het Eco-Anker prototype zullen meerdere stakeholders worden geconsulteerd, waaronder: zeeboeren, natuurorganisaties en offshore bedrijven.

Financiering: €135.000 (fase 1)
Partners: t.b.d.
Periode: Fase 1 09/2019 to 05/2020
Contact: Zinzi
Meer info: www.afas.foundation/portal-afas-foundation-project/noordzeeboerderij