Voedselveiligheid pilot

Waar gaat het project over?

Het ontwikkelen van een gestandaardiseerde methode voor het nemen van monsters van Nederlands gecultiveerd zeewier voor onderzoek. Dit project wordt uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en in samenwerking met Wageningen Food Safety Research.

Waarom is dit van belang?

Iedereen kan een stukje zeewier pakken en die laten onderzoeken op inhoudsstoffen. Maar als de manier van knippen, scheuren of aanpakken varieert, kunnen we moeilijk generieke uitspraken over die zeewiersoort. Daarom is het voor de verdere professionalisering van de Nederlandse zeewiersector van belang, om gestandaardiseerde methodes voor het nemen van monsters te ontwikkelen. Als de monstername precies op dezelfde manier gebeurt, kunnen we de onderzoeksuitkomsten van het zeewier goed met elkaar vergelijken. Dat betekent dat we goede, betrouwbare uitspraken over Nederlands gecultiveerd zeewier kunnen doen. Op die manier kunnen we betrouwbare kennis ontwikkelen die toewerken naar een hoge kwaliteit en veilig Nederlands zeewier, geschikt voor voedseltoepassingen. 

Wat zijn de doelstellingen?

  • Het ontwikkelen van een gestandaardiseerde methode voor het nemen van monster van (Nederlands) zeewier
  • Creëren van een monsternameprotocol voor offshore, nearshore en onshore Nederlands zeewier
  • Het monitoren en analyseren van nutriënten, componenten en vervuilingen in Nederlands zeewier over een tijdspanne van twee oogstseizoenen. Aan de hand van deze analyse, ontwikkelen we criteria voor de voedselveiligheid en kwaliteit van Nederlands zeewier.

Wat doen wij in dit project?

Stichting Noordzeeboerderij zal binnen dit project antwoord proberen te geven op de vraag: waar en hoe vergaren we op een veilige manier voedselmonsters van zeewier? Ook verbinden we, als sectororganisatie, zeewierboeren met onderzoeksinstituten om samen kennis te ontwikkelen binnen dit project.

Wat zijn de resultaten?

Het protocol en methode zijn nog in ontwikkeling. 

Dit project past binnen onze prioriteiten…

Markten & toepassingen

Welke andere partijen zijn betrokken bij dit project?

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit & Wageningen Food Safety Research

Financiering: €12.500 (fase 1) + €17.500 (fase 2)
Partners: 3 uit Nederland  
Periode: 01/ 2018 - 12/2021 
Contact: Marlies  

Photo: by Noordzeeboerderij