Voedselveiligheid pilot

Waar gaat het project over?

Ontwikkelen van gestandaardiseerde methode voor het nemen van monsters voor onderzoek naar Nederlands gecultiveerd zeewier. Dit project wordt uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en in samenwerking met Wageningen Food Safety Research.

Waarom is dit van belang?

Voor het verder professionaliseren van de Nederlandse zeewiersector is het belangrijk om gestandaardiseerde methodes voor het nemen van monsters te ontwikkelen om zo tot betrouwbare onderzoeksuitkomsten te komen. Het ontwikkelen van een monstername vergemakkelijkt het vergelijken van zeewier en zeewieronderzoek. Zo werken we toe naar een hoge kwaliteit en veilig Nederlands zeewier dat geschikt is voor voedseltoepassingen.

Wat zijn de doelstellingen?

  • Het ontwikkelen van een gestandardiseerde methode voor het nemen van monster van (Nederlands) zeewier
  • Creeëren van een monsternameprotocol voor offshore, nearshore en onshore Nederlands zeewier
  • Het monitoren en analyseren van nutriënten, componenten en vervuilingen in Nederlands zeewier over een tijdspanne van twee oogstseizoenen. Aan de hand van deze analyse, ontwikkelen we criteria voor de voedselveiligheid en kwaliteit van Nederlands zeewier.

Wat is de rol van de Noordzeeboerderij in dit project?

De Stichting Noordzeeboerderij zal binnen dit project antwoord proberen te geven op de vraag: waar en hoe vergaren we op een veilige manier voedselmonsters van zeewier? Ook verbinden we, als sectororganisatie, zeewierboeren met onderzoeksinstituten om samen kennis te ontwikkelen binnen dit project.

Wat zijn de resultaten?

Het protocol en methode zijn nog in ontwikkeling. 

Dit project past binnen onze prioriteiten…

Markten & toepassingen

Welke andere partijen zijn betrokken bij dit project?

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit & Wageningen Food Safety Research

Financiering: €12.500 (fase 1) + €17.500 (fase 2)
Partners: 3 uit Nederland  
Periode: 01/ 2018 - 12/2021 
Contact: Marlies  

Photo: by Noordzeeboerderij