Life Cycle Analysis zeewierproducten

Waar gaat het project over?

Het doel van dit project is om de milieu-impact van Nederlandse zeewiervoedselproducten te kwantificeren door middel van een Life Cycle Analysis. Een Life Cycle Analysis is een methode waarin de volledige levensloop van het een product wordt meegenomen; van ingrediënten productie tot afvalverwerking. Zo kan je goed zien wat de totale impact is van het voedsel wat wij eten.

Waarom is dit van belang?

Onze huidige eetgewoontes hebben een grote negatieve impact op het klimaat en de aarde. Daarom verkennen veel bedrijven, overheden en consumenten in toenemende mate een verschuiving naar een plantaardiger eetpatroon. Hierin kan zeewier een grote rol spelen; dit gewas heeft geen additionele nutriënten of water nodig om te groeien en is heel gezond!

Om een goede vergelijking te kunnen maken met andere voedselproducten zal dit project in de komende maanden verschillende Life Cycle Analyses uitvoeren. Door middel van deze methode kunnen we op kwantitatieve wijze onderzoeken wat de voordelen voor het milieu zijn om zeewier in voedsel te gebruiken.

Dit project richt zich op de huidige en toekomstige productie van zeewier in Nederland en Europa. Verder wordt er ook rekening gehouden met nutritionele waarde van de zeewierproducten. Op deze manier kan een volledig inzicht worden geboden in de milieueffecten met betrekking tot (toekomstige) diëten.

Wat zijn de doelstellingen?

  • In kaart brengen van de milieu voetafdruk van zeewiervoedselproducten. Dit zal gebeuren door middel van een wetenschappelijke publicatie met de meest betrouwbare/waardevolle resultaten 
  • Adviezen aan de ondernemers over milieu hotspots in de productieketen van zeewiervoedselproducten om zo verduurzaming te stimuleren.
  • In nauwe samenwerking met ondernemers beschikbaar stellen van verkregen LCA data middels LCA databases ‘AgriFootprint’ en ‘RIVM database’

Wat doen wij in dit project?

Representatieve en betrouwbare gegevens zijn cruciaal bij het uitvoeren van een LCA, maar vanwege de jonge leeftijd van de zeewiersector zijn deze gegevens schaars. Hierdoor is directe consultatie met belanghebbenden uit de sector cruciaal. Stichting Noordzeeboerderij speelt binnen dit project de bemiddelende rol spelen voor contact met de stakeholders. Verder zijn wij verantwoordelijk voor het beoordelen van de verzamelde gegevens en resultaten.

Wat zijn de resultaten?

Eerste resultaten worden mid juni verwacht.

Dit project past binnen onze prioriteiten…

Teelt & technologieën en Markten & toepassingen

Welke andere partijen zijn betrokken bij dit project?

Wageningen University, Wageningen Economic Research en Blonk Consultants

Financiering: €100.000 (vanuit ProSeaweed project
Partners: 3
Periode: 09/2019 – 05/2020
Contact: Marlies