Haalbaarheid meervoudige extractie

Waar gaat het project over?

Het testen van de haalbaarheid van één compacte, mobiele zeewierraffinaderij die meerdere componenten kan extraheren  uit zeewier. Kan één compacte mobiele bio-raffinaderij deze zogenaamde meervoudige extractie realiseren? 

Waarom is dit belangrijk?

Het meeste voedsel dat we consumeren heeft een hoge eco-voetafdruk: er is water nodig voor het telen van gewassen, soja voor het voeren van dieren waardoor sommige stukken land worden ontbost om die soja te verbouwen, maar ook de methaanuitstoot van dieren draagt bij aan klimaatverandering. Alternatieve voedselbronnen en gewassen die deze nadelen niet hebben, worden daarom steeds belangrijker voor onze planeet en om onze CO2-voetafdruk in de waardeketens te verlagen. Zeewier is zo'n alternatief: het heeft geen land of zoet water nodig om te groeien. 

De zeewiersector in Nederland zit in de groeifase naar commerciële schaal en zo duizenden tonnen zeewier te kunnen oogsten per jaar. Dit zeewier bevat naast eiwitten voor mensen ook andere hoogwaardige functionele componenten, zoals: ​​alginaten, mannitol en polysachariden die elk geschikt zijn voor hun eigen toepassing. Elke toepassing heeft zijn eigen waarde en waardeketen.
Individuele extractie van deze componenten is al mogelijk; meervoudige extractie van verschillende componenten gebeurt nu nog weinig. En daar zit juist de toegevoegde waarde om het geteelde zeewier zo efficiënt mogelijk te gebruiken. Stel je voor dat er machines bestaan die direct meerdere componenten uit het zeewier kunnen halen, in plaats van het zeewier van verwerker naar verwerker te laten reizen om die componenten te 'oogsten'?

Daarom focust dit project zich op het onderzoeken van de haalbaarheid van dit meervoudige extractieproces. Zo kunnen we de eerste stappen zetten naar de grootschalige duurzame extractie van veel functionele componenten.

Wat zijn de doelstellingen?

  • Inzicht geven in de haalbaarheid en het ontwerp van een grootschalige mobiele bio-raffinaderij, zowel in technologisch als economisch perspectief.
  • Bepalen van ontwerpcriteria voor deze bio-raffinaderij
  • Het uitvoeren van een economische evaluatie
  • Het ontwikkelen van meerdere raffinagestrategieën.

Wat doen wij in dit project?

Stichting Noordzeeboerderij is de schakel tussen bedrijven, de samenleving en NGO's met betrekking tot het gebruik van de Noordzee. Dit omvatte de communicatie, organisatie en netwerkontwikkeling. Daarnaast was Stichting Noordzeeboerderij verantwoordelijk voor de aanleg van teeltinstallaties op de Noordzee.

Wat zijn de resultaten?

Het project is in 2016 afgerond. De resultaten zijn te lezen in een rapport dat o.a. input geeft voor: de ontwikkeling van een mobiele raffinage-eenheid, het optimaal gebruiken van deze bio-raffinaderij voor de verwerking van zeewier, de verschillende halffabricaten (en hun eigenschappen), het optimaal valoriseren van de extracten. 

Download Rapport

Dit project past bij onze prioriteiten ...

Teelt & Technologie en Markten & Toepassingen

Welke andere partijen zijn betrokken bij dit project?

Hortimare (NL); Ocean Harvest Technologies (VK); Danvos (NL) North Sea Weed (NL); ECN (NL).

Financiën: n.v.t.
Partners: 5 
Tijd: 10/2015 - 12/2016
Contactpersoon: Eef Brouwers

 

Photos: Hortimare & Noordzeeboerderij