Multi-Use Procedure 

Waar gaat het project over?

In dit project ontwikkelen we een procedure die aankomende multi-users helpt om hun multi-use concept in een (Nederlands) windpark te realiseren. De procedure is beschikbaar én bruikbaar voor elk type multi-use. Zo draagt het bij aan een duidelijk en transparant proces voor een succesvolle aanvraag van een vergunning in het windpark.

Waarom is dit van belang?

In het klimaatakkoord is de Noordzee aangewezen als een belangrijke speler in de groei van Nederlandse groene energievoorziening. Dit gebeurt onder andere door grote windparken op zee te bouwen. Tussen de turbines in die windparken zijn grote lege gebieden beschikbaar, die gebruikt kunnen worden voor duurzame voedselproductie, alternatieve energieproductie en natuurontwikkeling.  Denk maar eens aan een combinatie van zeewierteelt met passieve visserij in een windpark, of bijvoorbeeld oesterriffen. Zo’n combinatie, dat verstaan wij onder multi-use; deze plekken op zee waar natuur, wind en voedsel wordt geoogst, noemen we dan ook wel ‘Multi-Use Zeeboerderijen.’

Om een multi-use concept van de grond te krijgen is nauwe afstemming met de windparken nodig. De offshore windparken zijn complexe industriële gebieden met veel voorschriften om een ​​veilige en voorspelbare productie te garanderen. Om als multi-user in dit gebied te kunnen werken is zorgvuldige afstemming met het windpark dan ook een vereiste. Dit helpt beide om veilig te werken, een levensvatbare commerciële onderneming te hebben en op een natuurvriendelijke wijze te produceren die de balans is met de Noordzee. De Multi-Use Procedure richt zich dan ook op de afstemming tussen windparkbeheerders en multi-users.

De procedure bestaat uit een aantal stappen die beide partijen moeten nemen om aan de voorschriften op zee te voldoen. Het voordeel van het volgen van de Multi-Use Procedure is dat de windparkbeheerder al instemt met de vergunningaanvraag van de multi-user. Dit is een belangrijk onderdeel van een succesvolle vergunningaanvraag. Deze procedure is geschikt voor elk type meervoudig gebruik: van zeewierkwekerijen tot drijvende zonnepanelen en natuurontwikkeling. Zodra de multi-user en windparkbeheerder de procedure hebben voltooid, is de Multi-user klaar om een ​​"Waterwet-vergunning” aan te vragen!

Wat zijn de doelstellingen?

  • Het ontwikkelen een werkbare Multi-Uuse Procedure
  • Het bepalen van de verschillende stappen en problemen voordat een Multi-Use-vergunning wordt aangevraagd
  • Samenwerken met de belanghebbenden om deze kwesties samen te brengen in een set duidelijke en toepasbare stappen
  • Het ontwerpen van een Multi-Use Procedure infographic

Wat doen wij in dit project?

De Multi-Use Procedure is een co-creatie tussen verschillende stakeholders, waaronder TKI Wind op Zee, belangrijkste spelers uit de windindustrie en de Community of Practice (CoP) Blue Innovation North Sea 2030.

Stichting Noordzeeboerderij is projectleider en ‘content creator’ van dit project. Smartland (lid van het Zeewierplatform) is gevraagd om de Multi-Use Procedure infographic te ontwikkelen.

Het project wordt uitgevoerd in opdracht van Topsector Energie & RVO.

Wat zijn de resultaten?

De Multi-Use Procedure is klaar! Hieronder kun je de infographic van de procedure downloaden of volg de stappen in detail. Hierin zijn alle stappen uitgebreid beschreven hoe een multi-user zich zo goed mogelijk kan voorbereiden op een aanvraag. Deze gedetailleerde beschrijving is voorlopig alleen in het Engels beschikbaar. 

Download infographic Volg de stappen (ENG) 

Dit project past binnen onze prioriteiten...

Productielocaties

Welke andere partijen zijn betrokken bij dit project?

TKI Wind op Zee, Topsector Energie, RVO, Smartland, CoP Multi-use

Financiering: n.v.t
Partners: 4
Periode: 06/2019 - 01/2020
Contactpersoon: Eef
Website: RVO Website

Foto: Smartland