NEN & CEN

Waar gaat het project over?

Input geven op de Nederlandse en Europese standaarden die worden opgesteld voor algen als voedsel(producten) om de voedselveiligheid en kwaliteit te waarborgen. Deze standaarden zijn nodig voor de ontwikkeling van nieuwe wetgeving rondom micro- en macroalgen.

Waarom is dit van belang?

Europa werkt aan wetgeving voor 'novel foods'. Het gebruik van algen in producten is nog relatief nieuw en wordt daarom gezien als onderdeel van wetgeving voor nieuwe voedselproducten. Om deze Europese wetgeving vorm te geven zijn verschillende nationale werkgroepen opgesteld, waaronder ook een Nederlandse werkgroep. Deze wetgeving bepaalt hoe we in de toekomst met algen (voedsel)producten omgaan. Het is daarom van belang om actief betrokken te zijn bij de ontwikkeling van deze wetgeving en voorop te blijven lopen in ontwikkelingen voor de Nederlandse zeewiersector.

Wat zijn de doelstellingen?

Het ontwikkelen van Europese wetgeving die aansluit bij de (toekomstige) wensen van de micro- en macro-algensector.

Wat doen wij in dit project?

Deze toekomstige Europese wetgeving kan een grote impact hebben op de Nederlandse zeewier sector, het is hierom van belang dat de Noordzeeboerderij optreedt als belangenbehartiger voor de zeewiersector binnen de NEN. Samen met onze zeewiercommunity, geven we input voor de technische rapporten die dienen als basis voor de Nederlandse normen (NEN) en de Europese normen (CEN).

Wat zijn de resultaten?

Het eerste concept van de algennorm is gepubliceerd, mede dankzij de input van onze zeewier community. Dit concept staat nu open voor feedback vanuit de sector.

Dit project past binnen onze prioriteiten…

Teelt & technologie, Markten & toepassingen

Welke andere partijen zijn betrokken bij dit project?

Wageningen Food Safety Research, Olmix/Melspring, ECN, Cargill, Schuttelaar & Partners (Micro-algenplatform), Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), NEN

Financiering: n.v.t. 
Partners: 10 
Periode: 2019  
Contact: Lotte  
Website: www.nen.nl  
 

Photo: EU parliament by Wikipedia