Kansen voor de zeewierstarter

Waar gaat het project over?

In opdracht van het Ministerie van Economische Zaken, adviseert dit project de overheid over het versterken en vergroten van de slagingskans van deze ‘zeewierstarters’ in Nederland. Om tot dit advies te komen zijn 11 ondernemers geïnterviewd over de kansen en belemmeringen waar zij mee te maken hebben binnen de zeewiersector.

Waarom is dit van belang?

De Nederlandse zeewiersector is ontwikkeling. Om door te kunnen groeien naar commerciële schaal, waarin voldoende zeewier wordt geproduceerd om een echte klimaatbijdrage te leveren, zijn meer zeewierboeren en zeewierstarters nodig: zij maken het verschil! Maar zeebouw is nog relatief nieuw in vergelijking met landbouw. Er zijn nog geen uitgedachte wet- en regelgeving, of plekken waar je kan komen voor advies. Dit project speelt daarop in door de slagingskans van ‘zeewierstarters’ in Nederland te vergroten.

Zeewierstarters zijn het human capital van een sterke zeewiersector, passend bij de maritieme- en agri-food sector waar wij als Nederland beroemd om zijn. Door hen te ondersteunen, creëren wij nieuwe groene banen die bijdragen aan de blue economy van Nederland.

Wat zijn de doelstellingen?

Het in kaart brengen van de kansen en belemmeringen van het startende zeewierondernemers in Nederland, met als hoofdvraag: “Welke kansen moeten beter worden uitgelicht en welke belemmeringen moeten als eerste worden aangepakt om in de komende jaren ‘zeewierstarters’ het meest effectief te ondersteunen?”

Wat doen wij in dit project?

Stichting Noordzeeboerderij is projecteigenaar en uitvoerder en daarmee verantwoordelijk voor alle taken binnen het project, waaronder: uitvoeren van een desk-study, opstellen interviewprotocol, afnemen interviews met ondernemers, verslaglegging van interviews, analyse kansen en belemmeringen en ontwikkelen advies en vervolgstappen.

Wat zijn de resultaten?

Dit project is afgerond. Het  rapport 'Kansen en belemmeringen voor zeewierstarters' is via de button te downloaden.Download RAPPORT 

Dit project past binnen onze prioriteiten…

Productielocaties; Teelt & Technologie; Markten & Toepassingen

Welke andere partijen zijn betrokken bij dit project?

Dit project is uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken.

Financiering: €20.000
Partners: 0
Periode: 2017
Contact: Koen van Swam