Wier&Wind

 

Waar gaat het project over?

Het ontwikkelen van een grootschalig, geautomatiseerd zeewierproductiesysteem dat veilig, duurzaam, ecologisch verantwoord en offshore-proof is. Daarnaast moet het geschikt zijn om binnen windmolenparken op zee te functioneren.

Waarom is dit van belang?

Gelet op de huidige uitdagingen rondom voedselproductie en klimaatverandering, is het belangrijk om een duurzame aquacultuursector in Europa te bevorderen. Om dit te bereiken is het nodig dat de Europese zeewiersector groeit én dat er slimme oplossingen worden bedacht om het productieproces efficiënter te maken. 

Dichtbij huis, in de grensregio Vlaanderen/Nederland, zijn in de afgelopen jaren heel wat kleine zeewiertelers gestart, vooral in beschutte gebieden of soms vlakbij de kust. De beschikbaarheid van deze ‘nearshore’ productielocaties is op de lange termijn beperkt en daarnaast ligt er een uitdaging om aan de groeiende vraag naar zeewier te voldoen. Om méér positieve impact te maken met de zeewiersector, is het nodig om op te schalen en de beste plek om dit te doen is op zee. Maar gelet op de huidige stand van productiesystemen is het nog niet mogelijk die plekken volledig voor zeewierteelt te benutten. Dit project speelt daarop in.

Het doel van het Wier & Wind project is het ontwikkelen van een grootschalig en geautomatiseerd zeewierproductiesysteem. Een systeem dat betrouwbaar is op zee én kan worden ingezet binnen de vele windmolenparken die de Noordzee rijk is. Door de automatisering kan het systeem bovendien economisch haalbaar gemaakt worden.

Het project draagt hiermee ook bij aan medegebruik van windparken op zee; het project sluit zo naadloos aan op de sectorbrede visie van multi-use zeeboerderijen.

Wat zijn de doelstellingen?

  • In kaart brengen van randvoorwaarden voor commerciële zeewierteelt in windmolenparken en, waar mogelijk, deze randvoorwaarden invullen met resultaten uit het project
  • Toewerken naar het business plan dat past bij deze commerciële zeewierboerderij in een windpark
  • Vergroten van awareness rondom offshore zeewierteelt
  • Het ontwerpen en ontwikkelen van een grootschalig en geautomatiseerd zeewierproductiesysteem dat voldoet aan de offshore eisen en geschikt is om binnen windmolenparken te functioneren

Wat doen wij in dit project?

Stichting Noordzeeboerderij is binnen dit project verantwoordelijk voor de coördinatie en uitvoering van het marktonderzoek en verschillende communicatie-activiteiten. Het marktonderzoek richt zich op de vraag: “hoe krijgen we de commerciële zeewierboerderij in een windpark in Vlaanderen en in Nederland?” De focus ligt hier op het ontwikkelen van ‘investor roadmaps’ voor de grootschalige uitrol van zeewierteelt binnen windmolenparken. De communicatieactiviteiten dienen ertoe om alle relevante stakeholders te laten zien dat er concrete stappen worden gezet op weg naar grootschalige, duurzame en professionele zeewierteelt op de Noordzee.

Wat zijn de resultaten?

De samenwerking met windpark Norther is een feit. Het is het eerste windpark ter wereld waarin een zeewierboerderij zal worden geinstalleerd en getest. Deze teeltmodule wordt waarschijnlijk in oktober 2020 geïnstalleerd. Lees er hier meer over in het persbericht van 15 juli 2020.

Dit project past binnen onze prioriteiten…

Productielocaties en Teelt & technieken

Welke andere partijen zijn betrokken bij dit project?

AtSeaNova NV; Murre Technologies B.V.; Seaweed Harvest Nordsea BV; HZ University of Applied Sciences; GeoXYZ,  BVBA; Universiteit Gent.

Financiering: €3.400.000 over een periode van 3 jaar
Fonds: Europese Unie | Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO)
Partners: 7 partners uit België en Nederland
Periode: 07/2019 - 07/2022
Contact: Eef
Website: http://www.wierenwind.eu/