Zeewier voor Innoport Scheveningen

Waar gaat het project over?

Het creëren van een gunstige bedrijfsomgeving waar zeewierbedrijven kunnen opstarten en opschalen binnen de regio Scheveningen/Den Haag. Dit is een vervolg op het 'Zeewier van Scheveningen' project en maakt onderdeel uit van een groter traject: de ontwikkeling en realisatie van het offshore North Sea Innovation Lab.

Waarom is dit van belang?

De gemeente Den Haag stimuleert nieuwe bedrijvigheid voor een sociaal sterke en economisch ontwikkelde regio, ook binnen de Scheveningense haven. De ligging van het havengebied is uitermate geschikt voor innovaties en bedrijvigheid op de Noordzee. De toegang tot open zee is gemakkelijk en snel, Scheveningen ligt in het hart van de Randstad en daarom het economische centrum van Nederland. In de afgelopen decennia, nam de bedrijvigheid binnen de visserijsector in en om Scheveningen, af. De gemeente verwelkomt daarom innovatieve bedrijven, zoals zeeboerderijen en zeewiercultivatie, om de regionale economie te laten groeien en bloeien.

Wat zijn de doelstellingen?

  • Versterken en verzorgen de enige offshore proeftuin in de Noordzee: het North Sea Innovation Lab
  • Het creëren van een plek waar onderzoeksorganisaties, bedrijfsontwikkelaars en ondernemers samenkomen om de zeewiersector en andere bedrijvigheid een boost te geven
  • Stimuleren van bedrijfsontwikkeling in de haven van Scheveningen, o.a. door middel van zeewiercultivatie
  • Bijdragen aan de doelstellingen van het lopende project Innoport Scheveningen

Wat doen wij in dit project?

Stichting Noordzeeboerderij draagt via dit project bij aan onderzoek naar zeewiercultivatie en het creëren van bedrijvigheid in de zeewiersector van Nederland. Ook laat het project zien wat zeewier kan betekenen voor de economie van de regio.

Wat zijn de resultaten tot dusver?

Fase 1 van het project is afgerond; hierin is het North Sea Innovation Lab gerealiseerd en is een start gemaakt met bedrijfsontwikkeling voor de regionale zeewiersector. Momenteel worden er meerdere pilots uitgevoerd op het North Sea Innovation lab rondom het optimaliseren van offshore zeewiercultivatie.

Dit project past binnen onze prioriteiten…

Productielocaties, Teelt & Technologie, Markten & Toepassingen

Welke andere partijen zijn betrokken bij dit project?

Van der Zwan, Ministerie van Infrastructuur, Provincie Zuid-Holland, Gemeente Den Haag, Rabobank Innovatiefonds Regio Den Haag

Finance: jaarlijks een bijdrage €75.000, voor een periode van 4 jaar
Partners: 6 
Periode: 2017-2020  
Contact: Koen 
Website: n.a.

Photo: by Noordzeeboerderij