Seaweed for a Greener World

DOE MEE »

Productielocaties

De juiste locatie voor een zeewierboerderij is één van de prioriteiten voor succesvolle zeewierteelt op de Noordzee. Voor veiligheid, goede groei met minimale belasting van de ruimte en ecologie.

Teelt & technologie

Innovatieve technologieën zijn een tweede prioriteit om de meest kwalitatieve en effectieve zaad-, teelt- en oogsttechnieken te ontwikkelen. Voor een hoge opbrengst en duurzame werkwijze.

Markten & toepassingen

Het bedienen van bestaande en ontwikkelen van nieuwe markten, is een derde prioriteit. Voor een gezonde vraag-aanbod balans. Met de beste zeewierproducten voor mens, dier en plant.

Zeewier voor een groene wereld
3 prioriteiten voor succes 

Zowel klimaatverandering en de groei van de wereldbevolking, dagen ons uit om andere oplossingen te vinden: van land naar zee(wier). Wij zetten ons in voor multi-use zeeboerderijen; de optimale synergie tussen voedsel, natuur en energie op de Noordzee. Om dat te bereiken werken we vanuit drie prioriteiten: productielocaties, teelt & technologie en markten & toepassingen. 

Onze impact

Zeewier telen is al heel duurzaam. Het wordt nog duurzamer wanneer we slimme combinaties maken tussen zeewierteelt, het opwekken van groene energie en het stimuleren van de biodiversiteit. Allemaal op één plek, in de multi-use zeeboerderij. Zo werken we aan een groene wereld met zeewier. 

4000 groene banen

Goed voor een blauwe economie ter waarde van 1 miljard, in en vanuit Nederland. 

Dit vraagt om nieuwe, duurzame vaardigheden bij technici, ingenieurs en boeren.

100% 

Vrij van landoppervlakte-, zoetwater- of mestgebruik voor zeewierteelt. 

Zeewier gebruikt geen bronnen die al schaars zijn. Het één van de meest duurzame gewassen om te telen. 

90+ 

Organisaties die samenwerken en kennis delen in één community.

Zo versnellen en versterken we de ontwikkelingen in de zeewiersector. Deze community heet Het Zeewierplatform.

>1,5 miljoen ton CO2

Afname in de atmosfeer als we zeewier slim telen en gebruiken. 

Zeewier neemt CO2 op, het is een plantaardige voedselbron en kan methaanuitstoot van vee reduceren als voederadditief.

€80 miljoen EU-research

In heel Europa wordt samengewerkt en geïnvesteerd in de zeewiersector. 

Samen creëren we nieuwe kennis om tot betere technologieën en toepassingen te komen. 

2030 = 500 km2

Het Nederlandse Klimaatakkoord ondersteunt de zeewierbeweging. 

We werken toe naar 500 km2 natuurinclusieve zeeboerderijen binnen windparken, in 2030. 

Samenwerken 
in de Zeewierplatform community

Het Zeewierplatform is een community van koplopers, die samenwerken aan innovaties, kennis- en marktontwikkeling. Iedereen die graag naar een groene wereld beweegt met zeewier, is welkom. Sluit je aan bij ons missie!Lees meer DOE MEE »

North Sea Innovation Lab

Veranderen gaat niet alleen met plannen: je moet het ook doen. Daarom hebben we een offshore innovatie lab opgezet: het North Sea Innovation Lab. Dit is een offshore testlocatie van 6 vierkante kilometer, 12 kilometer voor de kust van Scheveningen. Dit lab is voor iedereen toegankelijk die nieuwe technologie wil testen, onderzoek wil doen of een pilot wil starten. Oftewel: heb je een commerciële wens voor offshore activiteiten? Dan is dit de plek om te starten. 

Groente uit zee

Koken met ‘Groente uit zee’

Een groenere wereld begint gewoon in je keuken: door te koken met zeewier! Samen met Lisette Kreischer en Marcel Schuttelaar schreven we een zeewierkookboek: vol recepten, bereidingstips, zeewiersoorten en informatie over voedingswaarden.